Kalite Anlayışımız

kalite anlayisi• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek mümkünse, daha fazlasını başarabilmek hedefi ile çalışırız,
• Belirlenen şartlara sürekli uygunluğu garanti etmek için firmamızda TS EN ISO 9001:2015 standardının gereklerini karşılayan etkin bir kalite sistemi uygularız.
• Geniş ürün yelpazemiz, bilgi birikimimiz ve üretim tecrübemizle rekabet avantajı yaratırız.
• Müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız yararına sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştiririz.
• Uluslararası pazarlarda rekabet ederek, ülkemize imaj ve ekonomik katkı sağlarız.
• Yasal yükümlülüklerini yerine getiren, çevreye saygılı bir şirket olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam biçimi olarak benimseriz.

 

POLİTİKALARIMIZ

kalite politikası

ND INDUSTRIES TÜRKİYE KALİTE, ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

KALİTE POLİTİKASI

ND Industries Türkiye, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çerçevesinde uygulanabilir şartlar dikkate alınarak

bağlantı elemanlarına kilitleme, sızdırmazlık, maskeleme, gürültü ve titreşim önleme, izolasyon vb. uygulamaları gerekliliklerine göre gerçekleştirir.
Kalite gereksinimleri kapsamında müşteri odaklı, çevreye duyarlı ve insan sağlığını önemseyen yaklaşımla en üst düzeyde güvenle hizmet verir.
Kalite yönetim sistemi yaklaşımı esas alınarak üst yönetimin desteği ile sürdürülebilir ve aynı zamanda hedefe dayalı bir kalite sistemi oluşturur, bu sistemi sürekli geliştirmeyi taahhüt eder ve çalışanlarına benimsetir.

 

 

cevrepolitikası

ÇEVRE POLİTİKASI

ND Industries Türkiye, çevrenin korunması için belirlediği çevre politikası kapsamında, doğal kaynakların tüketimini sürdürebilirlik ilkeleri çerçevesinde takip eder.
Çevrenin korunması için sürekli uygun teknolojiyi kullanmayı, çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmeyi, yasalara uyum sağlayarak, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak kirliliğin önlenmesi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi kamuoyuna taahhüt eder.

 

 

 

 

 

ISG POLİTİKASI

evre politikasıND Industries Türkiye, çalışanlarının iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması amacıyla riskleri belirleyerek gerekli önlemleri alır ve performans açısından sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. İş sağlığı ve güvenliği konularındaki hedefe dayalı eğitimler ve periyodik gözden geçirmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının temelini oluşturur. Sürekli eğitim ile çalışanların bilinçlendirilmeleri sağlanır. İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt eder.